Sariak

Sariak trukatzeko eta erreklamatzeko aldia amaituta

Sarien baldintzak:

*Autoaren erabilera renting erregimenean.

Matrikulazioa eta asegurua: autoa behar bezala matrikulatu da eta arrisku orotako aseguruak estaltzen du 300 €-ko frankiziarekin.

Isunak: erabiltzaileak ahalmena ematen dio zerbitzu-emaileari ibilgailua erabiltzean sortutako zirkulazio-isunen zenbatekoa jasanarazteko, edo, agintaritza eskudunak hala eskatuz gero, erabiltzailearen izena eta helbidea emateko.

Erabiltzaileak garbi eta egoera onean eduki behar du ibilgailua barruan zein kanpoan.

Antolatzen du